Connect with us

Aj vysdvečenie sa dá reklamovať..

Ľudia

Aj vysdvečenie sa dá reklamovať..

Žiaci základných a stredných škôl si v utorok prevzali polročné výpisy známok. Vysvedčenia dostávajú iba tí, ktorí oň požiadajú. Výsledné vysvedčenie dostanú žiaci až na konci školského roka 2016/ 2017.

Nie všetci žiaci sú spokojní s výsledkami svojej práce a so spôsobom, ako boli ohodnotení. Dôvodov môže byť niekoľko od nedostatku času venovanému príprave na vyučovanie, problémy v rodine, problémy  s učením, nepochopenie výkladu učiteľa na hodine, prvé lásky, vzdory pubertálnych detí, nešťastné zhody okolností. Hlavné je nestrácať hlavu a nerobiť paniku. Polročný výpis známok je zhodnotením práce za  päť mesiacov, školský rok pokračuje ďalej a to, čo sa nepodarilo v prvom polroku, môže žiak dohnať v druhom. Tradične sa stáva, že niektorí stredoškoláci svoje polročné známky až tak moc neriešia a skôr sa snažia v druhom polroku. Veď koncoročné vysvedčenia sú tie, ktoré ovplyvňujú výsledný priemer známok a tým aj prípadné  prijatie na vysnívanú vysokú školu.  Ale čo v prípade, že sú nepokojní rodičia so spôsobom ohodnotenia ich dieťaťa?

Reklamovať sa dá v podstate všetko, preto je možné reklamovať aj výslednú známku na vysvedčení. Nepozdáva sa vám štvorka na vysvedčení a zdá sa vám, že vaše dieťa je na trojku? Môžete žiadať preskúšanie. Umožňuje to zákon, do troch dní od vydania vysvedčenia.

Ale nič nie je také jednoduché, ako sa zdá. Ak je rodič nespokojný s výslednou známkou, môže školu požiadať o vykonanie komisionálnej skúšky z daného predmetu. Žiadosť podáva zákonný zástupca. Dieťa  bude skúšané pred nezávislou komisiou a spätne sa vyhodnotia jeho vedomosti a postup učiteľa.  Výsledná známka z komisionálnej skúšky je záväzná. Táto forma skúšania  býva pre dieťa veľmi stresujúca. Treba myslieť na to, že dieťa je vystavené stresu, musí odpovedať pred neznámymi členmi komisie, čo môže výrazne ovplyvniť jeho výkon.

Vhodnejšie je sa o výsledkoch v škole, o úspechoch aj neúspechoch s dieťaťom rozprávať, pravidelne sa zaujímať o jeho prospech a správanie, či už formou písomnej alebo elektronickej žiackej knižky, byť v kontakte s triednym učiteľom, zúčastňovať sa triednych rodičovských združení. Akékoľvek podozrenie na neobjektívne hodnotenie zo strany učiteľa je potrebné riešiť ešte pre záverečnou klasifikáciou. Nedorozumenia často nastanú, ak zlyhá komunikácia medzi školou a rodinou.  Iba vzájomnou spoluprácou a dôverou sa dá dosiahnuť požadovaný výsledok.  -jm-

Continue Reading
Môže sa vám páčiť...
Click to comment

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Viac z Ľudia

Hore