Connect with us

Internetová reklama

Umiestnená v pravej strane na stránke
– Formát PDF alebo JPEG
– Minimálna dĺžka kampane je 7 dní
– Ide o nevýhradnú kampaň striedajúcu sa
– Maximálne rozlíšenie je 340×600 px
– Cena 10Eur/týždeň

Zadať internetovú reklamu

Hore