Connect with us

Návrat zo zahraničia, mám nárok na dávku v nezamestnanosti?

Ľudia

Návrat zo zahraničia, mám nárok na dávku v nezamestnanosti?

Množstvo občanov Slovenska odišlo v minulosti a odchádza i v súčasnosti pracovať do zahraničia. Aktuálny Brexit núti Slovákov pracujúcich nielen v Británii, zamýšľať sa aj nad prípadným návratom domov.

Z toho vyplýva dôležitá otázka ohľadne finančnej pomoci od štátu po návrate.  Bude mať občan nárok na prípadnú dávku v nezamestnanosti ? Pokiaľ sa dlhodobo pracujúci občan v zahraničí na Slovensku zorientuje na trhu práce,  môže to chvíľu trvať.  Jedno z vyjadrení politikov  na otázku pomoci občanovi Slovenska, ktorý sa vráti domov,  bolo v tom zmysle, „ že predsa do zahraničia išiel pracovať kvôli lepším zárobkom, tak sa predpokladá, že má takýto občan niečo našetrené“. Samotné vyjadrenie „našich zákonodarcov“ napovedá, že nebude také jednoduché získať dávku v nezamestnanosti.   Ako je to v skutočnosti s dávkou v nezamestnanosti  informoval Pardon  hovorca Sociálnej poisťovne  Peter  Višváder . Ohľadne povinnosti voči Úradu práce informovala  riaditeľka   ÚPSVaR Topoľčany  Mgr. Janka Krahulíková.

 Občan dlhodobo  pracujúci na TPP v zahraničí, ukončí pracovný pomer či už na vlastnú žiadosť alebo je ukončenie zo strany zamestnávateľa, vráti sa na SK, kde má trvalý pobyt, má v tomto prípade nárok na dávky v nezamestnanosti na SK?

Podľa slov hovorcu Petra Višvádera Európska legislatíva všeobecne určuje, že nárok na dávku v nezamestnanosti sa uplatňuje v krajine posledného zamestnania v EÚ, v ktorom naposledy osoba pracovala. Čiže v preklade, v ktorom štáte občan pracoval, tam by mal dostať i dávku.  „Výnimka môže nastať len vtedy, ak osoba pracujúca v zahraničí preukáže, že počas celého tohto obdobia mala zachované centrum životných záujmov v krajine svojho bydliska, teda na SK.  Centrum záujmov osoby určujú najmä nasledovné kritériá: dĺžka doby zdržiavania sa na území iného štátu, dĺžka trvania pracovnej zmluvy, rodinný stav a rodinné väzby, bytová situácia osoby, periodicita návštev na územie SR,“ informuje Višvader.  Takže potrebujete preukázať jednoducho povedané okrem iného ,či ste vlastníkom nehnuteľnosti na SK, ako často cestujete na SK, v akom stave sú vaše väzby.  Pripravte si pevné nervy a čas,  všetky tieto skutočnosti zisťuje dôsledne pobočka Sociálnej poisťovne v konaní o nároku na dávku v nezamestnanosti.  Na preukázanie spomínaných skutočností Vám poslúži tlačivo „Vyhlásenie žiadateľa na účely preukázania bydliska,“ ktoré poskytne pracovník Sociálnej poisťovne pri podávaní žiadosti o dávku v nezamestnanosti.  Ak by pobočka Sociálnej poisťovne dávku v nezamestnanosti nepriznala, existuje ešte možnosť sa voči tomuto rozhodnutiu odvolať.  „Na účely zohľadnenia dôb poistenia v nezamestnanosti dosiahnutých v inom členskom štáte EÚ je potrebné doručiť potvrdenie týchto dôb poistenia na formulári PD U1 (v minulosti formulár E 301) vystaveným príslušnou zahraničnou inštitúciou sociálneho zabezpečenia. Ak ho občan nepredloží, pobočka Sociálnej poisťovne si ho od príslušnej inštitúcie daného členského štátu vyžiada, zvyčajne to však predlžuje dobu vybavenia príslušnej dávky.  Podľa neho  spôsob a ani dôvod ukončenia pracovného pomeru ,či ide o výpoveď zo strany zamestnávateľa alebo zo strany zamestnanca alebo dohodou, nemá vplyv na uplatnenie si nároku na dávku v nezamestnanosti. Dôležitá je doba poistenia v nezamestnanosti, ktorú získal občan prácou v zahraničí. Podmienka je 730 dní poistenia v nezamestnanosti z posledných štyroch rokov pred zaradením sa do evidencie na úrade práce a centrum životných záujmov mala počas práce v zahraničí na Slovensku, tak jej nárok na dávku v nezamestnanosti na Slovensku vznikne. Podstatné teda je, či z príslušného pracovno-právneho vzťahu bola daná osoba poistená na poistenie v nezamestnanosti,“ dodáva hovorca Sociálnej poisťovne.   

Po príchode na SK, aké má povinnosti občan voči úradom v prípade, že už má prácu na SK, a v prípade, že si bude prácu po príchode hľadať, je rozdiel v povinnostiach ? Informuje riaditeľka ÚPSVaR Topoľčany: Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny bývajú zväčša prvými kontaktnými inštitúciami po príchode občanov na SR a poskytujú individuálne poradenstvo takýmto občanom aj ohľadne iných inštitúcií a riešenia ich konkrétnej sociálnej situácie.  Občan, ktorý sa po skončení práce v zahraničí vracia na územie SR, musí individuálne zvážiť svoju sociálnu a životnú situáciu a podľa toho sa musí obrátiť na príslušné úrady, inštitúcie ešte počas svojho pobytu v zahraničí, a potom následne na území Slovenskej republiky. Z pohľadu úradu práce treba povedať, že žiaden zákon neukladá občanovi, ktorý prichádza zo zahraničia, povinnosť sa zaevidovať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie. K tomuto kroku však  je potrebné pristúpiť, ak  si chce občan hľadať prácu na území SR. Chce využiť služby zamestnanosti  v rámci sprostredkovania zamestnania a tiež, ak má vedomosť, že bude mať nárok na dávku v nezamestnanosti, prípadne ak si dávku v nezamestnanosti transportuje z iného členského štátu na územie SR. Občan sa uchádza na základe osobného podania písomnej žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa podania žiadosti, ak tento zákon neustanovuje inak.   

Daniela Medová

Continue Reading
Môže sa vám páčiť...
1 Komentár

1 Komentár

 1. Iveta J.

  10. marca 2019 at 7:52

  Tak k tomuto mám pár námietok.V prvom rade …áno niektorí Slováci odišli pracovať do Spojeného kráľovstva za účelom hľadať si pracu.Ale to neznamená,že to bolo všetko tak jednoduché ako si niekto myslí..vyjadrenie politikov,že by mali mať našetrené…ako sa môžu takto vyjadriť a posudzovať…keď to príslušné osoby nezažili…Nikto nám v zahraničí nič nedal zadarmo… všetko poctivo odpracované.Naklady na žitie v UK sú oveľa nákladnejšie ako sa zdá ľuďom doma.Ked človek žil v prenajatom byte musel platiť všetky účty…voda,plyn,elektrina,mesačná daň mestu…čo nie je lacná záležitosť a všetky ostatné náklady k tomu…tak mu veľa na šetrenie nezostalo.Usetrili si trošku možno Ty ľudia,ktorí žili v takzvanom Spolocnom dome.ktoré si vyžiadalo určitú daň za pohodlie človeka… čo znamená,že v jednom dome príklad žilo v 3 izbách viac ľudí…a užívali spoločné sociálne zariadenie,spoločnú kuchyňu…a to verte mi…nič nie je prijemne.Čize život za hranicami nie je až taký super a jednoduchý.
  A teraz k tomu,že Úrad práce skúma centrum záujmov na Sk…veď sme stále občania Slovenskej republiky…aspoň ten kto si ponechal slovenské občianstvo a trvalý pobyt na Sk…myslím s
  tým zámerom,že sa plánuje do rodnej krajiny vrátiť ako plnohodnotný občan Slovenskej republiky.Je veľmi vykoristujuce …ak to tak môžem nazvať zo strany Úradu práce…že jedna z podmienok na nárok na podporu je….nehnuteľnosť na Sk napísaná na príslušnú osobu,ktorá žiada o podporu v nezamestnanosti.Nestaci ,že je trvalý pobyt na Sk…čo dokazuje,že má kde bývať…veď nežiada úrad práce o bývanie…ale o dávku v nezamestnanosti po dobu,kým sa zaradí do pracovného procesu na Sk…táto podmienka sa mi zdá veľmi neprimeraná…je taký prípad,že človek vlastní 1/4 domu…a po dohode s ostatnými vlastníkmi má právo tam bývať…a ani to nestačí…musí byť celá nehnuteľnosť na neho…tvrdá podmienka….a to pán minister Richter bol na slovenskej ambasáde nahovárať slovákov na návrat domov…že vraj im štát pomôže…????…
  A ešte k tomu,že po skončení pracovného pomeru sa máme evidovať na príslušnom úrade práce v danej krajine kde sme naposledy pracovali….áno…ale keď sme nezamestnaný zostali z dôvodu zatvorenia fabriky,prepustenia z práce…vtedy máme nárok na podporu v UK…ale keď sme dali sami výpoveď ,že sa chceme vrátiť na Sk…to už je horšie…áno zaeviduju nás…ale nárok na podporu nám neuznaju…Presne to funguje tak…že keď si dostal výpoveď…a eviduješ sa na jobcentre..máš nárok…ale v prvom rade Ti ponúknu prácu…a keď povieš ,že si ideš hľadať prácu domov do svojej krajiny …tak musíš najskôr zostať jeden mesiac v UK bez práce…a až potom môžeš požiadať a prevedenie dávok na Sk…ale…všetky účty a náklady za ten mesiac musíš zaplatiť…

  A ešte jedna vec…Bola vytvorená Európska únia…a s tým sa otvoril aj trh práce za hranicami…tak prečo potom tak tvrdo kladú podmienky keď si chce občan po čase zasa hľadať prácu doma….samozrejme hovorím o ľuďoch,ktorí poctivo a tvrdo pracovali v zahraničí…a odrobili si roky potrebné na priznanie podpory v nezamestnanosti…

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Viac z Ľudia

Hore