Connect with us

O nás

 „Motto“

Chceme – jednoducho povedané, citlivo vstúpiť až do Vášho bytu a osloviť Vás pritom čarovným slovkom „pardon“…

Redakcia

Čo je   P A R D O N ?

Pardon je najstarší informačno-inzertný týždenník na Slovensku. Niekoľko rokov vznikali samostatné redakcie na Slovensku: Topoľčany, Nitra, Trnava, Trenčín a Banská Bystrica.

 

Prvé  vydanie týždenníka Pardon Topoľčany vyšlo 6. novembra 1993. Noviny sa distribujú zdarma do bytových schránok v okresoch Topoľčany, Partizánske, Bánovce nad Bebravou a okolia. Uzávierka novín je každú stredu do 16:00 hod., distribúcia v piatok a cez víkend.

Redakcia Pardon Topoľčany sa nachádza v Topoľčanoch na ul. Bernolákova č. 1546, kde si môžete podať inzerciu:

  • Riadkovú inzerciu,
  • Plošnú inzerciu,
  • Reklamný banner na webe,
  • Distribúcia letákov a propagačných materiálov.

Zákazníci pri pravidelnom využívaní našich služieb sú zvýhodňovaní finančnými zľavami, prípadnými bonusmi grátis. V novinách nájdete okrem inzercie informácie o aktuálnych kultúrnych podujatiach, akciách v regióne a spravodajstvo.

Jednotlivé redakcie sú navzájom prepojené, stačí navštíviť najbližšiu redakciu, tá zabezpečí uverejnenie inzercie v ostatných regiónoch.

Hore