Connect with us

Plošná inzercia

 

Podklady pre tlač:

EPS, postscriptové alebo PDF súbory, ktoré majú zapracované obrázky a fonty. Obrazové predlohy s min. rozlíšením 300 DPI s farebnou škálou CMYK (azúrová, purpurová, žltá, čierna). Pri použití čiernej, farba musí mať hodnotu 100%. Pri inzerátoch bez orámovania, pokiaľ sa veľkosť inzerátu nezhoduje s veľkosťou rámu inzerátu, odporúčame vložiť do súboru orezové značky pre jasné definovanie okrajov inzerátu. Spracované inzeráty sú zasielané na korekciu.

 

Ukážky inzercie

 

Nezáväzná objednávka

Hore