Connect with us

Študenti SOŠ strojníckej na odbornej stáži v Českej republike

PR

Študenti SOŠ strojníckej na odbornej stáži v Českej republike

Stredná odborná škola strojnícka v Bánovciach nad Bebravou získala v rámci  Európskeho programu pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport ERASMUS +  od Národnej agentúry grant na odbornú stáž pre študentov  učebného odboru Autoopravár mechanik.

Žiaci druhého a tretieho ročníka učebného odboru Autoopravár mechanik vycestovali za  odborným vzdelávaním a praxou do Strednej školy – Centrum odborného vzdelávania a prípravy v Kroměříži. Dvadsať študentov spolu s majstrami odbornej výchovy vycestovalo do Českej republiky, kde v dvoch turnusoch v trvaní dvoch týždňov absolvovali odborné vzdelávanie pod vedením českých učiteľov a majstrov. V dopoludňajších hodinách prebiehalo vzdelávanie v dielňach, kde získavali odborné vedomosti a zvyšovali si znalosti automobilového zamerania. Žiaci sa odborne vzdelávali v oblastiach diagnostiky jednotlivých áut, prešli rôzne typy servisných prehliadok od základov diagnostiky cez mechanické opravy. Na záver odbornej stáže každý žiak absolvoval záverečné preskúšanie na tému:     „ Komplexné servisné prehliadky automobilov.“ Popoludní mali žiaci priestor spoznať krásy mesta, zvýšiť si jazykové a interkultúrne  kompetencie. Po celotýždňovom učení si mohli dopriať víkendovú návštevu stovežatej Prahy, kde si prezreli aj  Technické múzeum, Karlov most, Staromestské námestie a mnoho ďalších zaujímavostí.

Na záver odbornej stáže im riaditeľ SOŠ –COPT Kroměříž  Ing. Bronislav Fuksa odovzdal Certifikáty o absolvovaní odbornej praxe a  každý dostal aj  medzinárodne uznávaný doklad  Europass Mobility.

Všetci absolventi projektu Erasmus +  sa zhodli na tom, že pobyt bol pre nich veľkým prínosom hlavne po odbornej stránke, pretože získané vedomosti budú môcť zúročiť na trhu práce u svojich budúcich zamestnávateľov. Ing.Zuzana Tomova, zástupkyňa riaditeľa školy

Continue Reading
Môže sa vám páčiť...
Click to comment

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Viac z PR

Hore