Connect with us

V Tempe pravdepodobne došlo k sprenevere, vec bude riešiť polícia

Ľudia

V Tempe pravdepodobne došlo k sprenevere, vec bude riešiť polícia

 

V partizánskej spoločnosti Vydavateľstvo Tempo, s.r.o., pravdepodobne došlo k neoprávnenému vynaloženiu a použitiu finančných prostriedkov vo výške viac ako 21.000 eur. Vyplýva to z kontroly hlavného kontrolóra mesta Dušana Beduša, ktorý v tejto súvislosti podal aj trestné oznámenie.

 

Hlavný kontrolór kontroloval nakladanie s finančnými prostriedkami a majetkom spoločnosti za roky 2015, 2016 a aktuálny stav za rok 2017. Počas svojej kontroly zistil celkovo 25 kontrolných zistení, ktoré spočívali v nedodržiavaní zákona o účtovníctve a možnom neoprávnenom použití finančných prostriedkov, informoval na rokovaní mestského zastupiteľstva. Zároveň však upozornil, že v čase výkonu kontroly mu neboli predložené relevantné doklady. „Na základe uvedených kontrolných zistení možno konštatovať, že okrem ďalších skutočností nie je možné dôveryhodne preukázať nakladanie s finančnými prostriedkami vo výške 21.646,88 eura,“ ozrejmil Beduš.
V tejto súvislosti ďalej vo svojej správe uviedol, že záväzky platilo Tempo po lehote splatnosti, pričom mu boli vyrubené aj penále z omeškania, ktoré je nutné uhradiť. „Nezaplatené faktúry k 13. júnu 2017 (za rok 2016) sú vo výške 13.081,53 eura, z toho 9709,20 eura je záväzok voči spoločnosti Reklamný servis z decembra 2015,“ vyčíslil s tým, že to ovplyvňuje celkovú finančnú situáciu firmy.
Trestné oznámenie na neznámeho páchateľa podal hlavný kontrolór na Okresnú prokuratúru Partizánske ešte 7. augusta, tá ho odovzdala v polovici tohto mesiaca na vybavenie Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru v Partizánskom ako podozrenie z prečinu sprenevery, informoval  hovorca Krajskej prokuratúry Trenčín Marián Sipavý. „Vec bola odstúpená na odbor kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne, ktorá bude vykonávať vyšetrovanie,“ doplnila trenčianska krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová.

Odvolali konateľa
Na základe podozrení s riadením Vydavateľstva Tempo partizánski mestskí poslanci na svojom mimoriadnom rokovaní ešte začiatkom júna odvolali na návrh primátora Jozefa Božika dovtedajšieho konateľa spoločnosti a vymenovali dve nové konateľky. Následne začal hlavný kontrolór s kontrolou vo firme. Mesto aktuálne zabezpečilo vykonanie hĺbkového auditu účtovníctva spoločnosti, na svojej pozícii tiež skončila dovtedajšia účtovníčka. K opatreniam pristúpilo Partizánske na základe odporučenia hlavného kontrolóra.

Finančná výpomoc pre Tempo

V rámci štvrtej zmeny rozpočtu mestskí poslanci schválili okrem čerpania fondu i návratnú finančnú výpomoc pre Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o., vo výške 15.000 eur na úhradu záväzkov z minulých období a overenie správnosti účtovníctva. Sumu presunie z kapitálových výdavkov pre kino, pozemky a územný plán, ktoré bude následne financovať z rezervného fondu.  Tempo, s.r.o. okrem iného vydáva regionálne noviny a zabezpečuje regionálne televízne vysielanie. Jej jediným spoločníkom je mesto Partizánske.   Tasr/red-

 

Continue Reading
Môže sa vám páčiť...
Click to comment

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Viac z Ľudia

Hore