Connect with us

Vytopené pivnice, zničený majetok

Obce

Vytopené pivnice, zničený majetok

Prešiel mesiac od lokálnej povodne v obci Krušovce. Na začiatku septembra sa obcou prehnali silné prietrže mračien niekoľkokrát v týždni. Z následkov povodne sa obyvatelia spamätávajú však ešte i dnes.

 

Voda zničila záhrady, vytopila pivnice, spôsobila niekoľko tisícové škody. Na ulici je vybudovaná kanalizácia, ktorá však taký veľký nápor vody nevydržala. Oslovili sme starostu obce Krušovce Ivana Hubinského, aby sa k celej situácii vyjadril. „Voda sa začala hnať od blízkeho poľa naprieč celou Betlehemskou ulicou. Menšie problémy boli aj na štátnej komunikácii, ceste 1/64 v časti obce Dolné Chlebany, pri pošte, kaplnke, no vedeli sme to ukorigovať. Na štátnej komunikácii sa bude musieť vyčistiť kanalizácia, ktorá je po týchto búrkach zanesená, tu však spravuje Slovenská správa ciest. Betlehemská ulica bola postihnutá najviac. Pôda, ktorá je hneď nad ňou bola iba 4 dni pred týmito silnými dažďami zasiata. Prakticky odtiaľ prišiel ten najväčší nános bahna a slamy. Nemôžem jednoznačne tvrdiť, že toto bolo hlavnou príčinou, avšak technologický postup je dnes iný, nerobí sa hlboká orba, slama zostáva na poliach. Najmä slama komplikovala odtekanie vody, keďže poupchávala kanalizáciu a voda nemala kam odtekať. “ informuje starosta.

Pomoc štátnych ale i dobrovoľných hasičov.  Na danú udalosť spred mesiaca si spomína Michal Varga, hovorca Krajského hasičského a záchranného zboru Nitra (KR HaZZ) „4. septembra krátko pred pol siedmou hodinou večer nám bola ohlásená lokálna povodeň v obci Krušovce. Na ulici Betlehemská a priľahlých častiach obce dochádzalo k vytápaniu pivničných priestorov rodinných domov a záhrad.“ V obci zasahovalo podľa neho šestnásť príslušníkov z hasičských staníc Topoľčany, Nitra a Zlaté Moravce so šiestimi kusmi techniky a príslušníci Dobrovoľného hasičského zboru obce Kovarce, Kuzmice a Chrabrany s tromi kusmi techniky. Zasahujúci príslušníci sfunkčnili časť kanalizačnej siete v zasiahnutej časti obce a následne odčerpávali vodu zo zatopených pivníc a záhrad jednotlivých rodinných domov pomocou kalových a plávajúcich čerpadiel. Na obec podľa starostu stále prichádzajú ďalšie a ďalšie faktúry, ktoré súvisia s objednávaním techniky, ktorá zasahovala na mieste povodne. Ide o finančné prostriedky, ktoré obec poukazuje za odnášanie bahna z Betlehemskej ulice, čistenie kanalizácie, jej opravu, náklady ešte nie sú vyčíslené. K informáciám ohľadne odškodnenia, alebo pomoci dotknutým občanom, ktorých majetok bol povodňou poškodený, zničený sa starosta obce vyjadrovať odmietol. Podľa neho ide o mimoriadnu situáciu v obci a je to ešte beh na dlhé trate.

Tomáš Bilik/-red- / Foto: KR HaZZ Nitra

Continue Reading
Môže sa vám páčiť...
Click to comment

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Viac z Obce

Hore