Connect with us

„Mesto v pohybe“ nadobúda ďalší rozmer, spája ľudí

Kultúra

„Mesto v pohybe“ nadobúda ďalší rozmer, spája ľudí

V strednej odbornej škole strojníckej na Partizánskej ulici sa v stredu 17.1. 2017 uskutočnilo pracovné stretnutie s tematickým zameraním Horná Nitra – Zdravý región.

Na plánované stretnutie prijali pozvanie zástupcovia samosprávy a firiem z okresných miest Bánovce nad Bebravou,
Topoľčany, Partizánske a Prievidza. Účastníkov porady privítal riaditeľ SOŠ strojníckej Jozef Orieška, ktorý v úvodnej reči zaželal účastníkom konštruktívny dialóg a hľadanie nových riešení pre trvalo udržateľný rozvoj regiónu a úspešnú realizáciu športového projektu „Mesto v pohybe.“


Hlavné slovo pred prezentáciou inovatívneho projektu mal primátor mesta Partizánske Jozef Božík, ktorý ocenil snahu
organizátorov akcie pokračovať v novozaloženom bežeckom projekte, organizovaného v v roku 2017, na ktorom sa mali
možnosť prezentovať aj regionálne firmy na trhu práce, oživeného o kultúrny program a prezentáciuSOŠ strojníckej
zapojenej do duálneho vzdelávania so zmluvnými firmami. „Musíme začať riešiť v regióne to, čo nás spája. Som rád, že sa do bežeckého podujatia zapojila široká verejnosť a firmy. Do budúcna by som privítal, aby organizátori akcie zapojili aj neziskový sektor a rôzne združenia, ktoré spoločne vytvárajú zdravú municipalitu,“ zdôraznil Jozef Božík a prisľúbil
podporu aj z pozície trenčianského samosprávneho kraja. Hlavnou myšlienkou projektu Horná Nitra – Zdravý región je
zvýšiť záujem o zásadné hodnoty ľudskej existencie – zdravie, udržateľný rozvoj a kvalitu života a presadzovať
ich v každodenných aktivitách a strategických dokumentoch samosprávy.
„Tento projekt komplexne a systematicky vytvára podmienky pre kvalitnejší a zdravší život svojich obyvateľov a v
spolupráci s nimi a s ďalšími zainteresovanými stranami (neziskový sektor, školy, firmy, podnikatelia, pod.) sa rozvíja ako príjemné a kvalitné miesto pre život, čím buduje okrem iného „zdravý patriotizmus“, kedy ľudia svoju komunitu a krajinu považujú za svoj domov a v tomto zmysle sa o neho starajú,“ povedal počas prezentácie jeden z organizátorov akcie Stanislav Vavro. Účastníci pracovného stretnutia sa po konštruktívnej diskusii zhodli na podpore tohto nového projektu, ktorý sa bude realizovať v jednotlivých mestách v roku 2018.

foto /text : Organizačný výbor
Mesto v pohybe

Continue Reading
Môže sa vám páčiť...
Click to comment

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Viac z Kultúra

Hore