Connect with us

Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2019 (32. týždeň)

Ľudia

Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2019 (32. týždeň)

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


V 32. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 14 prírodných kúpaliskách (ďalej len „PK„) a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

KRAJ PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ (s organizovanou rekreáciou) PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)
BA Zlaté Piesky, Kuchajda, Slnečné jazerá   Vajnorské jazero, Čunovo, Rusovce – Candell, Veľký Draždiak, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Nové Košariská, Ivanka pri Dunaji 
TT RO Kunovská priehrada Sobotište  Šulianske jazero*, Štrkovisko Sekule, Štrkovisko Gbely Adamov,  RO Gazarka Šaštín Stráže, VD Kráľová – Kaskády, Bagrovisko Tomášikovo, Bagrovisko Čierna voda
TN   Zelená voda – Nové Mesto nad Váhom, VN Nitrianske Rudno, VN Kanianka, VN Dubník I., VN Prusy, Štrkovisko Horná Streda, VN Stará Myjava
NR   APÁLI – mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava
ZA Liptovská Mara – Liptovský Trnovec  VD Orava – ATC JAMI, VD Orava – ATC Slanica, VD Orava – Nábrežie – Námestovo, VD Orava – ATC Prístav, VD Orava – ATC Stará Hora, Liptovská Sielnica
BB Teplý vrch – Pláž Drieňok, Teplý vrch – Pláž ORMET, Ružiná pri obci Divín, Plážové kúpalisko – jazero v Banskej Bystrici Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, Ružiná pri obci Ružiná, Krpáčovo – jazero, Belianske jazero, Klinger, Evičkino jazero, Kopanice, Tajch
PO Veľká Domaša – Tíšava, Delňa Veľká Domaša – Valkov, Veľká Domaša – Holčíkovce, Veľká Domaša – Poľany, Veľká Domaša – Dobrá, Veľká Domaša – Nová Kelča, Veľká Domaša – polostrov KRYM, Rybník Chlmec, Laborec Humenné, Rybníky Slovenská Volová
KE Zemplínska Šírava – Medvedia hora, Zemplínska Šírava – Hôrka, Vinianske jazero Zemplínska Šírava – Kamenec, Zemplínska Šírava – Biela hora, Zemplínska Šírava – Paľkov, Pod Bukovcom, Plážové kúpalisko JAZERO v Košiciach, Palcmanská Maša, Ružín (Gelnica), Turzovské jazero, Jazero Úhorná, GEČA, IZRA

Vysvetlivky: VN – vodná nádrž  ATC – autokemping   VD – vodné dielo   RO – rekreačná oblasť  

* Pláže okolo jazera sú oplotené a vodná plocha je len čiastočne prístupná pre verejnosť.


Zákaz kúpania
z dôvodu prekročených medzných hodnôt (ďalej len „MH“) chlorofylu a, cyanobaktérií a nízkej priehľadnosti vody pre verejnosť naďalej pretrváva na Zelenej vode – Kurinec (od 16.7.2019).


Na základe ostatných odberov vzoriek vôd na kúpanie pretrváva nevyhovujúca kvalita vody zo zdravotných dôvodov na lokalitách: Ružín – prítoky(odber dňa 8.7.2019), VN Duchonka (odber dňa 9.7.2019), Štrkovisko Čaňa (odber dňa 16.7.2019) a Ružín (Košice, odber dňa 26.7.2019).


Na základe ostatných odberov vzoriek vôd na kúpanie bola zaznamenaná: znížená priehľadnosť na Šintavských baniach (odber dňa 2.7.2019, ďalší odber vzorky vody z tejto lokality v kúpacej sezóne 2019 nie je plánovaný), zvýšená farba na TONA Šurany (odber dňa 9.7.2019), znížená priehľadnosť a zvýšená farba na Lipovina – Bátovce (odber dňa 29.7.2019); voda na kúpanie v ostatných zdravotne významných ukazovateľoch bola vyhovujúca.


V 32. týždni boli vykonané odbery vzoriek vôd na lokalitách: Krpáčovo – jazero, Pod Bukovcom,  APÁLI – mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava, VN Duchonka, VN Nitrianske Rudno, VN Kanianka; výsledky nie sú zatiaľ k dispozícií.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky 

Continue Reading
Môže sa vám páčiť...
Click to comment

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Viac z Ľudia

Hore