Connect with us

BAŤOVIANSKA GALUSKA 2019 – Oznámenie o prejazde cykloturistov

Oznam

BAŤOVIANSKA GALUSKA 2019 – Oznámenie o prejazde cykloturistov

Podujatie sa uskutoční v nedeľu, 4. augusta 2019 v okresoch Partizánske, Topoľčany a Bánovce nad Bebravou podľa nasledovného orientačného časového rozpisu:
Trasa C1 (106 km)
10:15 h spoločný štart všetkých trás – Námestie SNP Partizánske
10:15 h –11.00 h pelotón v okrese Partizánske (trasa: Partizánske, Brodzany, Nedanovce, Turčianky, Klátova Nová Ves, Bošany, Baštín), cesty č. I/64, II/593, III/1752, III/1750. (spolu 20 km)
11:00 h –12:30 h pelotón v okrese Topoľčany (trasa:Baštín, Solčany, Nitrianska Streda, Kovarce, Ludanice, Chrabrany, Urmince, Nemčice, Jacovce, Velušovce, Závada, Duchonka), cesty č. I/64, II/499, 514, 593, III/1707, 1708, 1722, 1723, 1726, 1728, 1729. (spolu 40 km)
12:30 h – 13:30 h pelotón v okrese Bánovce nad Bebravou (trasa: Kulháň, Zlatníky, Malé Hoste, Pochabany, Veľké Hoste, Šišov, Borčany, Rybany, Pravotice, Nedašovce), cesty č. II/592, III/1722, 1746, 1753, 1838, 1846). (spolu 26 km)
13:30 h – 14:30 h pelotón v okrese Partizánske (trasa:Ostratice, Livina, Nadlice, Chynorany, Žabokreky, Partizánske), cesty č. I/64, II/592. (Spolu 20 km)

Trasa C2 (56 km)
10:15 h spoločný štart všetkých trás – Námestie SNP Partizánske
10:15 h – 10.45 h pelotón v okrese Partizánske (trasa: Partizánske – Žabokreky – Chynorany – Bošany ŽSR), cesty č. I/64, III/1754, 1753. (spolu 15 km)
10:45 h – 11:00 h pelotón v okrese Topoľčany (trasa: Bošany ŽSR – Horné Chlebany – Solčianky – Norovce), cesty č. I/64, III/1753. (spolu 8 km)
11:00 h – 12:00 h pelotón v okrese Bánovce nad Bebravou (trasa: Šišov, Borčany, Rybany, Pravotice, Nedašovce), cesty č. II/592, III/1722, 1746, 1753, 1838, 1846). (spolu 13 km)
12:00 h – 12:45 h pelotón v okrese Partizánske (trasa:Ostratice, Livina, Nadlice, Chynorany, Žabokreky, Partizánske), cesty č. I/64, II/592. (Spolu 20 km)

Trasa C3 (31 km)
10:15 h spoločný štart všetkých trás – Námestie SNP Partizánske
10:15 h – 11.00 h pelotón v okrese Partizánske (trasa: Partizánske, Brodzany, Krásno, Nedanovce, Chynorany, Bošany ŽSR), cesty č. I/64, II/593, III/1756, 1754. (spolu 15 km).
10:45 h – 11:00 h pelotón v okrese Topoľčany (trasa: Bošany ŽSR – Horné Chlebany – Rajčany), cesty č. I/64, III/1753. (spolu 4 km).
11:00 h – 12:00 h pelotón v okrese Partizánske (trasa:Rajčany, Chynorany, Žabokreky, Partizánske), cesty č. I/64. (spolu 12 km)


Ing. Peter Horváth predseda TK Horec Partizánske

Mapy a ostatné informácie k podujatiu sú na webstránke www.partizanske.info/batovianska-galuska

Continue Reading
Môže sa vám páčiť...
Click to comment

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Viac z Oznam

Hore