Connect with us

Bitúnok namiesto školy

Príbeh z archívu

Bitúnok namiesto školy

V súčasnosti sa často spomína 100. výročie vzniku Československa. V archívnych spisoch spred sto rokov  sa často spomína aj reforma školstva.

Vznikom Československa 28. októbra 1918 nastala potreba reformy školstva. Školstvo čakali veľké zmeny vo výchove, vzdelávaní, zavádzali sa nové predmety na školách, museli sa napísať nové učebnice. Začali sa zriaďovať nové odborné školy – rôzne poľnohospodárske, priemyselné školy, ale aj odborné školy pre ženské povolania.

Zaplátať, vyprať, vyžehliť, navariť

V roku 1927 sa v Čechách nachádzalo 86 škôl pre odborné ženské povolania, ktoré navštevovalo približne 25 000 žiačok. Na Slovensku ich bolo iba 8 ( Bratislava, Nitra, Trenčín, Martin, Ružomberok, Kremnica, B. Bystrica a Košice ). Ich obľúbenosť neustále stúpala a viaceré mestá sa snažili o zriadenie týchto škôl, kde sa dievčatá učili praktickým vedomostiam. Vyučujúcimi predmetmi mali byť jazyk, vychovávateľstvo, zdravoveda a starosť o dieťa, občianska náuka, počty, náuka o potravinách, šitie prádla a náuka o látkach, šitie šiat, varenie, domáce hospodárstvo, hospodárske cvičenia, pranie a žehlenie, telesná výchova a spev. Dievčatá sa učili zhotovovať jednoduché ženské, mužské a detské prádlo, zaplátanie prádla a punčoch. Účelom predmetu varenie bolo naučiť sa variť lacno, chutne a výživne so zreteľom na finančnú situáciu domácnosti. Učili sa aj príprave jedál pre chorých, pre deti, varenie kávy, čaju, ale aj zaváranie ovocia či pečenie chleba ako aj stolovanie a správanie sa počas stolovania. Žiačky sa učili šetrne vyprať, úhľadne vyžehliť a zložiť prádlo všetkého druhu. Výučba prebiehala zvyčajne 1 školský rok. Čo si myslíte, bola by vhodná takáto praktická výuka dnešným dievčatám?

Meštianka mala byť ženská škola

Topoľčany sa taktiež snažili o zriadenie školy pre dievčatá. V apríli 1927 viaceré mestské spolky ( Živena, Matica slovenská, Sokol, Slovenská katolícka mládež, Obchodný spolok, Židovská náboženská obec ) podávajú spoločnú žiadosť na mestské zastupiteľstvo. 11. júna obecné zastupiteľstvo na čele so starostom Ignácom Zsákom jednoznačným počtom hlasov 25:0 odhlasovalo zriadenie školy, priestory sa mali nájsť prebudovaním menšej časti Meštianskej školy ( dnes Hollého ). Začiatkom júla 1927 bola zaslaná žiadosť o zriadenie na Ministerstvo školstva a národnej osvety v Prahe. Ministerstvo pravdaže nemalo námietok proti zriadeniu, problémom boli ale ako vždy chýbajúce financie. Aj z toho dôvodu bola zaslaná prosba na Župný úrad v Nitre o finančnú pomoc. Ten ale taktiež finančnú pomoc zamietol. Topoľčany boli už zadlžené, v nasledujúcom roku sa malo začať s výstavbou nového bitúnku, na ktoré si mesto muselo zapožičať čiastku asi 500 000 korún. Na školu sa tak nikdy nenašli peniaze a Topoľčany zostali bez tejto odbornej ženskej školy, aspoň tak sa píše v archívnych záznamoch.

Zdroj: Archív Topoľčany/ Bohuš Sasko/ foto: Tribečské múzeu

Continue Reading
Môže sa vám páčiť...
Click to comment

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Viac z Príbeh z archívu

Hore