Connect with us

Erasmus+ KA YOUR RIGHTS ARE MY RIGHTS

PR

Erasmus+ KA YOUR RIGHTS ARE MY RIGHTS

Obchodná akadémia v Topoľčanoch má bohaté skúsenosti s realizáciou projektov Erasmus+, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy mládeže a športu. Vďaka tomu boli v minulosti realizované viaceré projekty. Desiatky študentov sa zúčastnili výmenných  pobytov a zlepšili si komunikačné schopnosti v cudzom jazyku, nadobudli nové poznatky.

Stále platí, že znalosť cudzieho jazyka otvára človeku brány vo svete. Preto je prioritou školy poskytovať kvalitné jazykové vzdelanie s využitím moderných vyučovacích metód, obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie – CLIL, multimediálnych programov a internetu. Naším cieľom je viesť študentov k tomu, aby vyhľadávali a mali možnosť porovnávať výsledky svojej práce s výsledkami a schopnosťami svojich rovesníkov v škole, ale aj mimo nej. Vytvárame im možnosť aktívneho spôsobu výučby cudzích jazykov s možnosťou cestovania cez zapojenie sa do projektov ako napríklad: e- Twinning, Erasmus+ KA2 Your Rights Are My Rights, For an Inclusive Learning,  Z teórie do praxe- mesačná prax študentov v Londýne.

V školskom roku 2017/2018 sa Obchodná akadémia v Topoľčanoch zapojila do projektu YOUR RIGHTS ARE MY RIGHTS /Tvoje práva sú aj moje práva/. Partnerskými krajinami sú Španielsko, Taliansko, Turecko. V priebehu dvoch rokov majú byť realizované pracovné stretnutia zamerané na vzdelávacie aktivity na podporu a zvýšenie demokratických hodnôt, boj proti intolerancii, inakosti a xenofóbii. Témy súvisiace s ochranou ľudských práv si jednotlivé krajiny adaptujú do svojich podmienok a účastníci budú sledovať stav ľudských práv v danej krajine.           

Prvé pracovné stretnutie učiteľov prebiehalo v talianskom Bergame v decembri 2017.  Mesiac po zahájení nového školského roka sa na týždeň hostiteľskom krajinou stalo Slovensko, Obchodná akadémia v Topoľčanoch privítala 19 zahraničných študentov a 8 učiteľov zo Španielska ( Leon), Talianska (Bergamo) a Turecka ( Konya).  Po náročnej ceste ich na ubytovanie prevzali slovenskí študenti a privítali vo svojich domovoch. Od tejto chvíle začína spoločné spoznávanie kultúry, zvykov, tradícii a komunikácia v angličtine.

Program začínal v pondelok ráno na topoľčianskej radnici, kde prebiehala živá diskusia o ľudských právach a ako ich vnímajú mladí ľudia.  Následne študenti vyfarbovali tričká s logom Erasmus+. Poobedie bolo venované spoznávaniu mesta, pamiatok a miestnej kuchyne. Taliani chceli vyskúšať „ pravú pizzu a cestoviny, “ ale ich veľavravné výrazy hovorili, že to nie je ako v Taliansku.

Počas druhého dňa navštívili viacero pamiatok v hlavnom meste, prezerali si historickú časť Bratislavy, Slavín. Navštívili parlament, zúčastnili sa diskusie s poslancom NR SR, intenzívne sa zaujímali o politickú situáciu v našej krajine. Ďalšou zaujímavou zastávkou bolo Múzeum holokaustu v Seredi, kde sa dozvedeli mnohé poznatky z obdobia prenasledovania Židov na Slovensku. V Nitre absolvovali prehliadku mesta, ktorú ukončili na hrade. Po aktívnych výletoch prišiel  všetkým vhod aj pobyt v škole. Každá zo zúčastnených škôl mala pripravenú prezentáciu o ľudských právach vo svete.  Následne jednotlivé skupinky vytvárali plagáty na tému dodržiavanie ľudských práv.

Piatok sa niesol v duchu rozlúčkového popoludnia v škole. Žiaci Obchodnej akadémie pripravili krátky kultúrny program, následne prebiehalo odovzdávanie certifikátov, ochutnávky jedál jednotlivých krajín. Zahraniční hostia mali možnosť v rámci programu zažiť zvyky na slovenskej svadbe, ako je čepčenie nevesty a zažiť atmosféru tanečnej zábavy. Hudba a tanec tvoria spoločný jazyk, ktorí spája všetkých ľudí na celom svete, pri nich sa búrali všetky bariéry. Aj v témach o rozdieloch v náboženských a spoločenských oblastiach prichádzali študenti k záverom, že cieľom nie je stáť proti sebe, ale hľadať, čo nás všetkých spája.

Projekt priniesol všetkým nové zážitky a množstvo skúseností. Ako poznamenali naši študenti: „Už začíname v angličtine myslieť a pýtame si aj  v obchode veci v angličtine, keď  človek musí hovoriť, tak hovorí.“ Hosťom sa na Slovensku páčilo, ako mnohí poznamenali, radi by sa sem vrátili na výlet aj so svojimi blízkymi. Spoznali našu krajinu,  kultúru, tradície. Vytvorili sa nové priateľstvá, hoci týždeň nie je až taká dlhá doba, všetci sa spriatelili a pri odchode vypadla aj nejedna slzička. Obchodná akadémia zvládla svoju hostiteľskú úlohu na výbornú, v októbri si pripomína aj päťdesiate výročie založenia. Dúfame, že ešte ďalších minimálne päťdesiat rokov bude vychovávať budúcich ekonómov, účtovníkov, ktorí nadobudnú odborné vzdelanie a vďaka projektom Erasmus a dobrým jazykovým znalostiam sa nestratia vo svete.

  -jm-/foto: OA

Continue Reading
Môže sa vám páčiť...
Click to comment

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Viac z PR

Hore