Connect with us

HBP hrozí za znečistenie Ťakovho potoka pokuta

Ľudia

HBP hrozí za znečistenie Ťakovho potoka pokuta

Hornonitrianskym baniam Prievidza (HBP) hrozí pokuta do výšky 165.000 eur za znečistenie Ťakovho potoka v katastri Novák zo začiatku marca tohto roka.

 

Skonštatovala to Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP), ktorá toto mimoriadne zhoršenie vôd riešila.  Šetrenie tejto udalosti realizoval odbor inšpekcie ochrany vôd Inšpektorátu životného prostredia Banská Bystrica SIŽP 9. a 12. marca a 21. mája tohto roka. Šetrením bolo preukázané, že v dôsledku úniku znečisťujúcej látky do banských vôd došlo k zvýšeniu hodnôt pH vo vypúšťaných banských vodách oproti povoleným hodnotám, šedo-bielemu zakaleniu vodného toku, do ktorého boli banské vody vypúšťané, výskytom šedo-bieleho nánosu na dne banskej mokrade, ako aj k úhynu rýb v jazere. Inšpekcia zistila, že príčinou vzniku mimoriadneho zhoršenia vôd bolo nedovolené zaobchádzanie so znečisťujúcou látkou pod obchodným názvom EKOMAT III. zo strany spoločnosti HBP, ide konkrétne o znečisťujúcu látku, vypálený prach z dymových plynov z výroby karbidu vápnika, ktorý obsahuje viac ako 50 percent oxidov – oxidu vápenatého a oxidu horečnatého, ako aj hydraulické oxidy – oxid hlinitý, oxid železitý a oxid kremičitý.  Pri zaobchádzaní so znečisťujúcou látkou spoločnosť nepoužila také technologické postupy podľa vodného zákona, ktoré sú vhodné aj z hľadiska ochrany vôd, vodných ekosystémov a od vôd priamo závislých vodných ekosystémov .  „Na základe vyššie uvedených skutočností bude inšpekcia v ďalšom konaní postupovať v súlade s vodným zákonom a uloží v zmysle ustanovení vodného zákona pokutu až do výšky 165.000 eur,uviedla Anna Benčeková zo SIŽP .   HBP sa bránia, podľa nich projekt likvidácie G-jamy vrátane použitia látky EKOMAT bol schválený Obvodným banským úradom v Prievidzi a daný k dispozícii Slovenskej inšpekcii životného prostredia.  Podľa vyjadrení HBP  spoločnosť používala len také technologické postupy a látky, ktoré mala na tento účel schválené.   K znečisteniu Ťakovho potoka došlo začiatkom marca tohto roka. Pri likvidácii vetracej šachty bane v Koši sa 9. marca poškodilo potrubie, čo spôsobilo vniknutie vody a čiastočne aj používaného materiálu do podzemných banských diel. Porucha mala vplyv na zvýšenie hodnoty pH časti banských vôd, ktoré bane následne z podzemia vyčerpali na povrch. Zásaditá banská voda vtedy poleptala kožu trom baníkom. Banská voda pritom vteká a vypĺňa prepadlisko – mokraď nachádzajúcu sa v dobývacom priestore a na pozemkoch banskej organizácie.  HBP ešte v marci informovali, že hodnoty vypúšťaných banských vôd, ktoré vtekajú do vodných tokov, konkrétne do rieky Nitra, neboli  podľa nich ani raz prekročené.  Tasr/red-

 

 

Continue Reading
Môže sa vám páčiť...
Click to comment

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Viac z Ľudia

Hore