Connect with us

Internetová reklama

Umiestnená v pravej strane na stránke, alebo banner
– Formát PDF alebo JPEG
– Minimálna dĺžka kampane je 7 dní
– Ide o nevýhradnú kampaň striedajúcu sa
– Maximálne rozlíšenie je 340×600 px
– Cena 10€/týždeň*
– Cena 50€/mesiac

* Cena 10€/týždeň je podmienená inzerciou v novinách.

Zadať internetovú reklamu

Hore