Connect with us

Jedno cvičenie civilnej obrany

História

Jedno cvičenie civilnej obrany

V časoch zhoršovania sa politickej situácie v celej Európe, v záujme pripravenosti na možný letecký útok, sa aj  v obci Topoľčany   (obec Topoľčany – v tom roku ešte názov súčasného mesta Topoľčany, pozn. red.)  museli vykonávať každoročne cvičenia civilnej ochrany.

námestie 30-roky

V roku 1936 sa takéto cvičenie uskutočnilo v dvoch po sebe nasledujúcich dňoch 29. a 30. júla, každú noc sa malo vyskúšať celkové zatemnenie, ktoré trvalo 2 hodiny. Odskúšané mali byť zložky bezpečnostnej, požiarnej, poriadkovej, poplachovej, samaritánskej, spojovacej a asanačnej služby. Počas celých týchto dní  museli byť všetky zložky v stave pohotovosti. Keďže do cvičenia sa malo zapojiť aj obyvateľstvo mesta, bolo dôležité ho a tejto akcii upovedomiť. To sa robilo vylepovaním vyhlášok na viditeľné miesta, aj vybubnovaním na viacerých miestach v každej ulici v obci. Obyvatelia sa museli počas poplachu podriadiť nariadeniam poriadkovej služby, bol vydaný príkaz počas zatemnenia zhasnúť všetky možné svetlá v domoch, podnikoch. Kde sa tak nemohlo udiať, museli sa zatemniť všetky okná, aby žiadne svetlo nepreniklo von. Mala byť čo najviac obmedzená doprava, automobily, ktoré by sa ocitli v čase poplachu v uliciach, mali použiť na zastretie svietidiel tmavomodrý papier, ich rýchlosť sa mala znížiť na minimum. Na hlavných uliciach sa mali postaviť svietidlá, ktoré vydávali tlmené modré svetlo, okraje vozoviek sa mali natrieť prerušovanou bielou farbou. Letecký nálet  sa mal oznamovať sirénami dlhým, 2x prerušeným tónom. Tie sa nachádzali na radnici mesta, parnej píle a továrni Kablo. Zvoniť mali aj kostolné zvony.

požiarna zbrojnica a 1.bytový dom, fotografia už z 50-tých rokov

 Ignorancia aj trestné oznámenie

Zo zachovaných historických dokumentov o hlásení, ktoré podávali jednotliví velitelia zložiek sa môžeme dozvedieť o rôznych i kurióznych situáciách.  Medzi prvými bola sťažnosť na samotné sirény, ktoré bolo veľmi slabo počuť. Počas týchto dní bol viackrát hlásený letecký útok, hasičské oddiely riešili dopad plynovej bomby na námestí. Hasičské družstvo si svoju úlohu plnilo poctivo. Avšak 30. júla ráno sa muselo časť hasičského oddielu aj s technikou presunúť k požiaru do Brodzian a nebol tak k dispozícii. Asanačné oddiely boli síce v pohotovosti, nemohli si ale riadne plniť prípadné úlohy, z dôvodov absencie potrebného náradia.  Spojovaciu službu vykonávali členovia skautov na bicykloch, bola s nimi spokojnosť, píše sa v jednom z dokumentov o hlásení.  8 osôb sa nedostavilo k určenej službe a bolo na ne podané trestné oznámenie. Najväčším nedostatkom sa ukázala neposlušnosť ba až ignorancia cvičenia viacerých občanov, ktorí sa nechceli podriadiť nariadeniam poriadkových zložiek. Na tieto osoby sa následne podali trestné oznámenia. Na 2 osoby z dôvodov, že na rukávoch mali úmyselne biele pásky poriadkovej služby, 27 osôb nemalo zatemnené svoje domy v uvedenom čase a svetlo prenikalo na ulicu.  Trestné oznámenie bolo podané aj na staviteľa Eugena Skopcza, ktorý nechal robotníkov pracovať aj počas poplachu na sýpke Dr. Maxa Neumanna. 45 ľudí sa aj napriek poplachu neustále prechádzalo po uliciach a aj napriek výzvam sa neskryli.  Zvlášť v záznamoch  poukazujú  na konkrétne osoby. Júliusa Blašku, ktorý sa vzpieral poriadkovej službe, H. Ružička a Oskar Kohn sa aj napriek napomenutiam neprestajne vozili na motocykli, Žigmund Knapp sa hádal s veliteľom požiarnej ochrany z dôvodu, že ten si ho dovolil na ulici pristaviť.  Dr.Max Neumann ignoroval všetky poplachy, Štefan Irganov počas zatemnenia fajčil a Markus Neumann, ktorý sa počas leteckého útoku nielen že neskryl, ale taktiež vyzývavo fajčil.   Ako väčšina obyvateľov židovského pôvodu aj títo spomínaní Židia boli odvlečení do koncentračných táborov.  Podľa záznamov Oskar Kohn dátum úmrtia  27. 3. 1942 v koncentračnom tábore Majdanek v Poľsku, Žigmund Knapp pravdepodobne  25. 6. 1942 v Osvienčime, Neuman Markus 30. 9. 1944 Osvienčim, o Dr. Maxovi Neumannovi  vieme  z listin len to, že sa zomrel v roku 1942 na Slovensku.

Bohuš Sasko Tribečské múzeum/-dm-    foto: Tribečské múzeum

Continue Reading
Môže sa vám páčiť...
Click to comment

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Viac z História

Hore