Connect with us

Mýtus alebo fakt ?

Ľudia

Mýtus alebo fakt ?

K jedným z najväčších zamestnávateľov v rámci mesta Topoľčany a jeho okolia je spoločnosť ZKW Slovakia Krušovce. Od jej vzniku, v roku 2006, si túto pozíciu stále drží, i keď v súčasnosti kolujú rôzne fámy o hromadnom prepúšťaní zamestnancov. My sme zisťovali detaily.

Firma ZKW pôsobí v Topoľčianskom okrese už 12 rokov a patrí ku gigantom v oblasti zamestnanosti ľudí v rámci automobilového priemyslu. Závod, ktorý je v Krušovciach, má v pracovnom pomere približne 2500 zamestnancov. V súčasnosti spustil aj výstavbu novej haly, v ktorej je zámerom spoločnosti vytvoriť ďalších 300 pracovných miest. Zmenila sa však i vlastnícka štruktúra spoločnosti, pričom 70 percent spoločnosti nadobudol LG Electonics. Ľudia sa začali báť, že prídu o svoje pracovné miesta, preto sme sa pýtali riaditeľky ÚPSVaR v Topoľčanoch, Janky Krahulíkovej, ako vníma spoluprácu so ZKW, ale i to, že spoločnosť má údajne postupne rozviazať pracovný pomer s viac ako 150 zamestnancami či uskutočniť hromadné prepúšťanie. „Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany neeviduje informáciu o hromadnom prepúšťaní v spol. ZKW. V posledných štyroch mesiacoch sa zaevidovalo niekoľko desiatok (36) občanov, ktorí uvádzali ako svojho posledného zamestnávateľa spoločnosť ZKW. Táto skutočnosť sa však v zmysle príslušnej legislatívy nedá hodnotiť ako hromadné prepúšťanie, nakoľko nespĺňa zákonné atribúty. Z aktuálneho stavu evidovaných  uchádzačov o zamestnanie  vieme určiť, že prevažná väčšina uchádzačov o zamestnanie neboli pred uzatvorením pracovnej zmluvy s firmou ZKW vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Uchádzači o zamestnanie s dôvodmi ukončenia pracovného pomeru z titulu uplynutia doby určitej predstavuje u nás menej ako polovicu z celkového počtu zaradených uchádzačov o zamestnanie, čo pri tak veľkom počte zamestnancov v danej firme môžeme považovať za bežnú fluktuáciu.“ Ako nám ďalej prezradila vzájomná spolupráca je dlhodobo na dobrej úrovni a i napriek rôznym prekážkam sa firma výrazným spôsobom podieľa na stabilite lokálneho trhu práce. Informácie sme sa snažili zistiť aj od samotnej spoločnosti, avšak vedenie z Rakúska sa nám do dnešného dňa k zaslaným otázkam nevyjadrilo resp. nedovolilo informácie poskytnúť.      Tomáš Bilik 

Continue Reading
Môže sa vám páčiť...
Click to comment

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Viac z Ľudia

Hore