Connect with us

O nás

Čo je PARDON?

 

Pardon je najstarší informačno-inzertný týždenník na Slovensku. Niekoľko rokov vznikali samostatné redakcie v Topoľčanoch, Nitre, Trnave, Trenčíne a Banskej Bystrici.

 

Prvé  vydanie týždenníka Pardon Topoľčany vyšlo 6. novembra 1993. Noviny sa distribuujú zdarma do bytových schránok v okresoch Topoľčany, Partizánske, Bánovce nad Bebravou a okolitých obcí. Uzávierka novín je každú stredu do 16:00 hod., distribúcia v piatok a cez víkend.

Redakcia Pardon Topoľčany sa nachádza v Topoľčanoch na ul. Bernolákova č. 1546, kde môžete využiť nasledovné služby:

  • riadková inzercia,
  • plošná inzercia,
  • reklamný banner na webe,
  • distribúcia letákov a propagačných materiálov.

Zákazníci pri pravidelnom využívaní našich služieb sú zvýhodňovaní finančnými zľavami, prípadnými bonusmi grátis. V novinách nájdete okrem inzercie informácie o aktuálnych kultúrnych podujatiach, akciách v regióne a spravodajstvo.

Jednotlivé redakcie sú navzájom prepojené, stačí navštíviť najbližšiu redakciu, tá zabezpečí uverejnenie inzercie v ostatných regiónoch.

Hore