Connect with us

Pardon Online

Reklama do schránky – Reklama v novinách umožňuje zaujať širokú vrstvu populácie za pomerne nižšie finančné náklady. Existuje tu možnosť presného zamerania na cieľové skupiny. Reklama v novinách patrí na prvé miesto v rebríčkoch dôveryhodnosti reklám. Čitateľ si môže jednu reklamu prečítať opakovane, na rozdiel od televízie alebo rozhlasu.

Hore