Connect with us

Plošná inzercia

 

Podklady pre tlač:

EPS, postscriptové alebo PDF súbory, ktoré majú zapracované obrázky a fonty. Obrazové predlohy s min. rozlíšením 300 DPI s farebnou škálou CMYK (azúrová, purpurová, žltá, čierna). Pri použití čiernej, farba musí mať hodnotu 100%. Pri inzerátoch bez orámovania, pokiaľ sa veľkosť inzerátu nezhoduje s veľkosťou rámu inzerátu, odporúčame vložiť do súboru orezové značky pre jasné definovanie okrajov inzerátu. Spracované inzeráty sú zasielané na korekciu.

Plošné inzeráty majú pevne stanovenú šírku (42, 78, 87, 123, 132, 168, 177,  213 mm) a prakticky ľubovoľnú výšku (v rozmedzí od 10 mm do 280 mm)

 

Ukážky inzercie

 

Nezáväzná objednávka

Hore