Connect with us

Podnikatelia sa búria

Obce

Podnikatelia sa búria

S veľkými obavami sledujú podnikatelia spod Kalvárie i priľahlej priemyselnej časti Tovarník výstavbu križovatky pri novom Lidli. Uvádzajú totiž, že už dnes je dopravná situácia v lokalite neúnosná. A spustením semaforov sa ešte zhorší.

„Na ulici Pod Kalváriou sídli veľa výrobných, ako aj obchodných firiem, ktoré zamestnávajú značný počet ľudí. Počas dopravnej špičky, no nielen vtedy, tu vznikajú dlhé kolóny – ako pri odbočovaní vpravo, tak v smere na Hlohovec a Piešťany,“ uviedol k situácii v problémovom uzle konateľ S.L. Hanza Milan Slamka.

Predpovedajú veľké zápchy
Táto križovatka sa tým, ako dodal, stáva nebezpečnou, pretože ľudia sú z dlhého čakania nervózni. „Často sa tu pritom vozidlá neradia podľa smeru odbočovania, nakoľko cesta nemá žiadne zvislé a ani vodorovné dopravné značenie.“

Jeho slová potvrdil aj Miloš Kopecký z firmy Milpek. „Niekoľkokrát za deň vychádzam z ulice Pod Kalváriou na ulicu Odbojárov, či už smer Jacovce alebo Nemčice. A dennodenne sa stretávam so život ohrozujúcimi situáciami,“ opísal vlastnú skúsenosť podnikateľ. Ako ďalej rozvinul, dôvodom je, že šoféri sú z nekonečného čakania vystresovaní a prehnane riskujú. „Keď sa spustí svetelná križovatka, dá sa očakávať, že zápchy budú tak obrovské, že budú siahať až po HYZU alebo, v opačnom smere, až k reštaurácii Zlatý Baránok,“ predpokladá Kopecký, ktorý preto nadniesol otázku, či sa pri schvaľovaní realizácie križovatky zvážil dopad semaforu na celkovú dopravnú situáciu v oblasti.

Jeho spustením sa totiž, ako už podotkol Slamka, priepustnosť križovatky Odbojárov – Pod kalváriou ešte viac skomplikuje a spomalí. Dôvod? Stojace dopravné prostriedky na tej svetelnej – pri Lidli ju budú blokovať. „Určite nie som dopravný inžinier, no pri tak výraznom zásahu do organizácie dopravy treba odborne riešiť aj ďalšie záležitosti bezprostredne súvisiace s touto zmenou,“ netajil svoj názor konateľ firmy. To sa však, podľa kompetentných orgánov, stalo.

Tri kladné stanoviská
Mesto je v tomto prípade mimo obliga. Ako totiž upozornila Zuzana Kopčeková, nové nákupné centrum sa síce nachádza v ich katastri. Dotknutá komunikácia už ale spadá pod Tovarníky. Navyše, je cestou druhej triedy, majiteľom ktorej je Nitriansky samosprávny kraj.
„Pri povoľovaní predajne LIDL a umiestnenia cestnej dopravnej signalizácie boli, okrem vlastníka komunikácie, doložené kladné stanoviská jej správcu – Regionálnej správy a údržby ciest Nitra, a.s., strediska správy a údržby Topoľčany i cestného správneho orgánu, ktorým je Okresný úrad Topoľčany, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie,“ uviedla v stanovisku vedúca odboru výstavby a životného prostredia magistrátu.
Úpravu cesty v križovatke Odbojárov – Pod Kaštieľom tak podľa nej stavebne povoľoval Okresný úrad, ktorý rovnako určil dopravné značenie. Všetko na základe súhlasu Okresného dopravného inšpektorátu v Topoľčanoch.

Skúmali aj na mieste
Ten pri posudzovaní projektovej dokumentácie vychádzal, okrem iného, aj z vykonaného prepočtu intenzity dopravy pre daný úsek cesty II/499, ktorý vypracovala certifikovaná spoločnosť.
„Pred vydaním konečného rozhodnutia v rámci špeciálneho stavebného konania bolo realizovaných niekoľko pracovných stretnutí a tvaromiestnych ohliadok za účelom nastavenia parametrov križovatky tak, aby čo najviac eliminovali vytváranie kongescií,“ odmietol rozhodnutie „od stola“ riaditeľ ODI TO Marek Čančinov.

Ako na margo toho dodal, z dôvodu rozvoja a zlepšenia občianskej vybavenosti považuje ODI vybudovanie nákupného centra na Ulici odbojárov za prijateľnejšie, nakoľko ide o okrajovú časť mesta. Dopravno-bezpečnostná situácia v užšom i širšom centre mesta je totiž oveľa komplikovanejšia.
„Máme tiež zato, že ak by bola vybudovaná lepšia cestná infraštruktúra v okrese, napríklad úplný obchvat Topoľčian, výrazným spôsobom by sa zlepšila dopravná priepustnosť. Cez dané miesto totiž prechádza tranzitná doprava smerujúca od Hlohovca, resp. z Piešťan do Prievidze,“ poznamenal riaditeľ ODI.
Aj to má tak za následok, že sa, hlavne v čase rannej a popoludňajšej dopravnej špičky, tvoria na „Odbojárov“ zápchy. Čo priznal i Marek Čančinov. No tie, podľa neho, nie sú v takom rozsahu, ako sa uvádza v názoroch podnikateľských subjektov.
„Pokiaľ sa po otvorení Lidlu dopravná situácia zhorší, sme pripravení, v súčinnosti s ostatnými orgánmi verejnej a štátnej správy, prijať potrebné opatrenia. V danom momente je ale predčasné prejudikovať a predpovedať, ako a akými prostriedkami sa budú vzniknuté problémy riešiť,“ uzavrel šéf dopravákov.

Riešením ďalší semafor
Viac než dve desiatky podnikateľov však svoju alternatívu ponúkajú už teraz.
„Nakoľko dôkladne poznáme situáciu v tejto oblasti, za vhodné riešenie by sme považovali výstavbu druhého semafora pri výjazde spod Kalvárie, čo by, pri správnej synchronizácii so svetelnou signalizáciou pred novým Lidlom, eliminovalo dlhé kolóny a nebezpečné dopravné situácie,“ zhrnul ich názory Kopecký.
Podľa Milana Čakajdu a Ľubomíra Gogu tiež netreba zabudnúť na výjazd od Toposu, odkiaľ je problém vyjsť na hlavnú cestu. A to nielen v čase, kedy sa vo väčšine veľkých firiem končí pracovná doba.
„Od februára sa táto situácia ešte zhorší a v exponovaných hodinách bude aj tu prichádzať ku kolapsom,“ predpovedajú konatelia spoločnosti Toprefal Obaly.
Nielen oni tak kompetentných žiadajú o prehodnotenie dopravného riešenia, a tým zabezpečenie plynulého výjazdu a príjazdu k svojim spoločnostiam.

Či k tomu dôjde, ukáže až čas. Ako ale podotkol Čančinov, okresný dopravný inšpektorát nezavrhuje žiadne riešenie, ktoré prispeje k zlepšeniu dopravno-bezpečnostnej situácie, bude v zmysle platnej právnej úpravy a budú na toto riešenie dostatočné finančné prostriedky zo strany vlastníkov predmetných pozemných komunikácií.

ĎAĽŠIE NÁZORY

Mária Jančová, NEHLSEN – EKO, s r.o.: – Plnenie pracovných povinností si vyžaduje časté využívanie križovatky ulíc Pod kalváriou a Odbojárov. Už v súčasnosti je situácia neúnosná, predovšetkým v čase rannej a popoludňajšej dopravnej špičky, čo je sprevádzané dlhou dobou čakania našich zberových vozidiel na výjazd z ulice Pod kalváriou na Odbojárov oboma smermi, ale aj opačne – pri príjazde z mesta Topoľčany. Vzhľadom na vysokú frekvenciu využívania ulíc Pod kalváriou a Odbojárov sa obávame, že sprevádzkovaním nového dopravného riešenia sa situácia v tomto bode výrazne skomplikuje, až znemožní.

Rudolf Hayden, STAVEBNINY, s r.o.: – Už pri výstavbe križovatky pri novom Lídli sa neúnosne zvýšil čas čakania pri výjazde z ulice Pod kalváriou na ulicu Odbojárov. Preto priam s hrôzou čakáme na spustenie svetelnej križovatky. Sme presvedčení o tom, že jej spustením vznikne na križovatke Pod kalváriou – Odbojárov dopravná špička počas celého dňa. Z nášho pohľadu sa dopravná situácia pri povoľovaní neposudzovala v širšom kontexte a komplikácie, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou vzniknú, vyvolávajú v nás, našich nájomníkoch i zákazníkov, otázniky ohľadom kvality podnikania na ulici Pod kalváriou.

Robert Stískal, AG STAVBET, s.r.o.: – Dopravná situácia je zlá už dnes. Od druhej popoludní je zápcha až po HYZU a z ulice Pod kalváriou sa nedá odbočiť najmä na smer Piešťany. Nakoľko vyrábame betón, potrebujeme plynule vychádzať z nášho areálu. V prípade spustenia svetelnej križovatky pri Lidli si to ale nevieme predstaviť. Pevne veríme, že dopravná situácia sa bude riešiť k spokojnosti firiem, ktorým táto situácia vznikne.  (mv)

 

 

Continue Reading
Môže sa vám páčiť...
Click to comment

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Viac z Obce

Hore