Connect with us

Práce pokračujú na ceste medzi Hradišťom a Partizánskym, dokončenie bude však meškať

Samosprávy

Práce pokračujú na ceste medzi Hradišťom a Partizánskym, dokončenie bude však meškať

Potvrdil to kontrolný deň, ktorý sa uskutočnil priamo na ceste II/579, na križovatke do obce Skačany. Rekonštrukcia úseku dlhého viac ako 7,1 km začala v polovici augusta a je financovaná z európskych zdrojov.

V súčasnosti prebiehajú dokončovacie práce na úsekoch vo Veľkých Bieliciach a Hradišti, kde do 15. decembra 2019 bude položená posledná vrstva asfaltového krytu vozovky. V mestskej časti Návojovce, bola dokončená kanalizácia na odvádzanie dažďovej vody z telesa cesty, prebehla  kompletná výmena ložnej vrstvy a výmena obrubníkov. V rámci intravilánu sú v tejto časti pre tento rok stavebné práce ukončené, s ďalšími prácami sa bude  pokračovať na jar budúceho roku. „Počas kontrolného dňa som bol oboznámený s postupom prác na najvyťaženejšej ceste II. triedy v Trenčianskom kraji. Podľa zmluvy mala byť rekonštrukcia ukončená v časovom horizonte do 4 mesiacov. Vyskytli sa však určité prekážky, ktoré sa nedali v minulosti odhadnúť. Ide najmä o úseky mimo obcí, kde na  rekonštrukciu cesty bude potrebné využiť iný technologický spôsob, kde sa budú dodatočné náklady pohybovať vo výške približne 1,3 mil. eur. TSK spoločne so stavebným dozorom a zhotoviteľom požiadal riadiaci orgán Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o schválenie zmeny technológie. Predmetná zmena zmluvy bude zaslaná na posúdenie aj na Úrad pre verejné obstarávanie. V rekonštrukcii cesty sa následne bude pokračovať v budúcom roku,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška.

„Pred začatím stavebných prác nikto nepredpokladal, že pod celou cestou sa nachádzajú obrubníky, ktoré tu boli položené v minulosti. Projektant pôvodne počítal s výmenami podložia v podstatne menšom rozsahu. Aktuálne rozširujeme križovatku smerom do obce Skačany, kde pribudne nový odbočovací jazdný pruh. Tým pádom sa odstráni kolízny bod a križovatka sa stane bezpečnejšou. Do Vianoc bude križovatka stavebne upravená tak, aby sa na nej mohla realizovať plynulá zimná údržba. Finálnu asfaltovú vrstvu budeme riešiť budúci rok,“ uviedol riaditeľ závodu Bratislava spoločnosti Eurovia, a. s., Peter Tekeľ.

Celková investícia do rekonštrukcie cesty presiahne sumu 2,6 mil. eur. Cesta sa v budúcnosti stane bezpečnejšou pre všetkých účastníkov cestnej premávky.

zdroj:TSK

Continue Reading
Môže sa vám páčiť...
Click to comment

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Viac z Samosprávy

Hore