Connect with us

Príbeh jednej kaplnky

História

Príbeh jednej kaplnky

Topoľčany boli kedysi veľmi známe pútnické miesto. Bolo to hlavne kvôli soche Panny Márie, ktorá bola umiestnená v kaplnke. V archívnych dokumentoch môžeme nájsť rôzne príbehy z minulosti.

Kaplnka so sochou stála na mieste pri starom cintoríne na Benešovej ulici pri dnešnej Strednej zdravotnej škole sv. Vincenta de Paul, na Ul. 17. novembra  v Topoľčanoch. 

pôvodné umiestnenie kaplnky ( SZŠ sv.Vincenta de Paul vyrástla na bývalom cintoríne ) ul.Benešova, dnes ulica 17.novembra

Rímskokatolícka dievčenská škola a kláštor (kaplnka medzi budovami) rok 1935

Legenda spojená so sochou

Samotná socha je vyrezávaná z dreva, je to dielo neznámeho umelca, pochádza pravdepodobne z roku 1634, keď Katarína Pálfiová z vďaky za záchranu manžela Žigmunda Forgáča, uhorského palatína, dala postaviť v topoľčianskom chotári 4 kaplnky na počesť Matky Božej.

1.vojenské mapovanie so zobrazenými 4 kaplnkami, ktoré dala postaviť K.Pálfiová

Už od jej postavenia  hľadalo pri nej útechu veľké množstvo veriacich.

socha Panny Márie z kaplnky, dnes umiestnená v kostole v Topoľčanoch

Viaže sa k nej aj legenda o závadskom farárovi Jánovi Andrejkovičovi, ktorý mal na ceste domov z mesta v hustom snežení bičom šľahnúť po tvári ženu celú oblečenú v bielom.  Bolo to práve pri tejto kaplnke. Žena okamžite zmizla a na druhý deň sa na tvári sochy objavila krvavá čiara. Udalosť sa odohrala v zime roku 1802. Odteraz ľudia ešte vo väčšom množstve prichádzali k soche. Na žiadosť vtedajšieho farára Jána Pilárika sochu z kaplnky vzali a ukryli na chóre kostola.  V pôvodnej kaplnke sochu nahradil obraz. Až po mnohých rokoch sochu znovu vyzdvihli, o čo sa zaslúžil hlavne farár Vincent Kubica. Vďaka nemu bola v rokoch 1853-56 na lokalite Brehy v Topoľčanoch vystavaná Kalvária. V strede Kalvárie môžeme nájsť kaplnku Sedembolestnej Panny Márie, ktorá stojí na mieste zázračného prameňa, ktorý uzdravoval ľudí. Socha Panny Márie bola napokon prenesená na hlavný oltár do kostola (dnes je v pravej časti kostola ), v auguste 1854 ju Ján Scitovský, ostrihomský arcibiskup, dal vysvätiť.  

Kde je dnes kaplnka?

Rímskokatolícky farský úrad v Topoľčanoch 11. septembra 1928 posiela žiadosť na Okresný úrad v Topoľčanoch, v ktorom prosí o postavenie novej, oveľa väčšej kaplnky. Táto nová kaplnka mala nahradiť staršiu, ktorá sa nachádzala hneď vedľa cintorína. Išlo o jednopriestorovú stavbu štvorcového pôdorysu na vyvýšenom podstavci s dvomi protistojnými nástupnými schodiskami konkávne sa zužujúcim smerom k vstupu do kaplnky. Plnú hmotu kaplnky mali dotvárať štyri stĺpy umiestnené v rohoch podstavca. Stĺpy s korintskými hlavicami z akantových listov by podopierali profilovanú širokú korunnú rímsku so strechou zvonovitého tvaru. Celková výška kaplnky mala dosiahnuť približne 8m, pôdorys samotnej kaplnky mal mať rozmery asi 3x3m aj so schodiskom 6x7m. Staviteľom mal byť miestny staviteľ Eduard Bothe. Stavebná komisia aj so starostom Františkom Markovičom sa vydala na miesto budúcej stavby, keďže žiaden zo susedov nemal námietky proti stavbe, bolo Okresným úradom v Topoľčanoch vydané povolenie na stavbu.  Aj napriek kladným postojom  sa napokon z neznámych dôvodov k stavbe nepristúpilo. Stará kaplnka tak bola na svojom pôvodnom mieste, až pokým nezačala brániť cestovnému ruchu. Následne bola premiestnená do areálu  Starého cintorína na Krušovskej ulici.  Pri návšteve tohto starého pietneho miesta môžete zahliadnuť danú kaplnku, možno si spomeniete na jej príbeh.

Zdroj text : Archív TO / B. Sasko /foto:  Tribečské múzeum, internet

Continue Reading
Môže sa vám páčiť...
Click to comment

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Viac z História

Hore