Connect with us

Z histórie jednej obecnej krčmy

História

Z histórie jednej obecnej krčmy

Rôzne obchodné taktiky a prieťahy sa nerobia len dnes, ale boli súčasťou obchodovania  aj v minulosti. Z historických dokumentov sa dozvedáme niekoľko zaujímavostí o jednom hostinci ešte v čase, keď Topoľčany niesli názov  Veľké Topoľčany.

    

Píše sa rok 1923, v obci Veľké Topoľčany  na Legionárskom námestí č. 9 ( dnes priestory oproti Tribečskému múzeu na Krušovskej ulici vedľa potravín) stál hostinec. Hostinec patril obci, ktorá ho prenajímala, vyhlásením dražby o prenájme. Jedna taká dražba sa konala aj 3. apríla 1923 o 11. hodine v obecnom dome.  Bola verejná, mohol sa jej zúčastniť ktokoľvek, podmienkou bolo zloženie kaucie 10 000 Korún.  Licitáciu napokon vyhral Alojz Kvasnička, ktorý už mal hostinec v prenájme. Prenájom podľa zmluvy mal trvať do 15. apríla 1926.  Suma, ktorú bol ochotný zaplatiť ako celoročný prenájom obci sa počas dražby vyšplhala na sumu 23 000 Korún.

Aj šálky na pľuvanie

Zachoval sa i inventárny súpis majetku, ktorý patril k hostincu.  K jedálni prislúchalo  7 väčších stolov, 30 stoličiek Thonet, nástenné hodiny, väčšie zrkadlo, 2 mosadzné elektrické lampy. V ďalších 2 miestnostiach, ktoré slúžili ako výčapné miestnosti, boli 2 výčapné pulty, 7 stolov, množstvo stoličiek a nechýbali ani 3 šálky na pľuvanie. Na záhrade sa nachádzali mramorové stoly. Hostinský Kvasnička sa ale hneď zakrátko po začatí užívania hostinca rozhodol neplatiť nájom,  podľa zmluvy mal platiť štvrťročne, robil prieťahy a žiadal mesto o zníženie celkového nájmu.

Šikovný Kvasnička

Aj napriek vylicitovanej sume mesto napokon ustúpilo a nájom mu znížilo na 18 000 Korún. Ani to však nestačilo a onedlho obec musela riešiť ďalšie žiadosti o zníženie tejto sumy. Obecné zastupiteľstvo napokon opäť ustúpilo a znížilo nájom na sumu 12 140 Korún. V zmluve bolo taktiež aj dohodnuté, že nový prenajímateľ si musí z obecného skladu prevziať 25 hl bieleho ( 12 Korún / l ) a 10 hl červeného vína ( 6 Korún / l ). Oba druhy vín boli z ročníka 1921. Aj v tomto prípade si víno prevzal, ale až za zníženú cenu, čím obci vznikla škoda 4 400 Korún. V nasledujúcom roku dokonca Alojz Kvasnička bez uvedomenia obce našiel nového nájomcu, ktorému ale on sám dal také podmienky, že po istom čase vyšiel navnivoč. Obci taktiež bránil používaniu studne, z ktorej voda sa využívala pri kropení ulice. Ďalšej dražby využívania hostinca 22. marca 1926 najvyššiu ponuku opäť dal Alojz Kvasnička. Obec už ale po predošlých skúsenostiach aj napriek ďalším sťažnostiam A. Kvasničku,  dala hostinec do prenájmu Gejzovi Macháčovi na dobu 6 rokov do 15. apríla 1932. Obec sa tak rozhodla aj z dôvodu, že Macháčova ponúkaná suma ročného nájmu bola iba o 50 Korún menšia oproti sume A. Kvasničku. Ročný prenájom činil 10 700 Korún. Živnostenský úrad v Nitre následne v auguste 1926 udeľuje G. Macháčovi koncesiu na vykonávanie hostinskej živnosti.

 

Z hostinca škola

Ani on ale v obecnom hostinci nevydržal celých 6 rokov. V auguste 1928 sa dohodol s obcou o prevedení nájmu za tých istých podmienok na Gejzu Kajabu z Nedašoviec.  Dôvodom boli hlavne zdravotné dôvody Macháča, keďže poschodová budova hostinca si vyžadovala neustále chodenie po schodoch. Na záhrade v dobe prevodu bola zriadená aj kolkáreň ( daň z hry bola 50 hal / osoba ) a byt pre obecného kočiša. Ani Kajabovi obchody nešli podľa predstáv a v roku 1929 obec eviduje už ďalšieho nájomcu, Jozefa Peťovského z Bánoviec nad Bebravou. Od roku 1932 časti hostinca využívala aj Telovýchovná jednota Sokol. J. Peťovský si napokon udržal hostinec až do polovice roka 1934. Obecné zastupiteľstvo sa nakoniec rozhodlo iným spôsobom využívať budovu hostinca. Pre nedostatok vhodných školských priestorov boli v budove zriadené 4 triedy ľudovej školy a od septembra 1936 sa budova začala využívať pre potreby novovzniknutého gymnázia.

Bohuš Sasko – Tribečské múzeum Topoľčany/foto : Tribečské múzeum/  – dm-

Continue Reading
Môže sa vám páčiť...
Click to comment

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Viac z História

Hore