Connect with us

Zostatok doby minulej, éra budúcej

Obce

Zostatok doby minulej, éra budúcej

V obci Krušovce nachádzame rozsiahly opustený, dnes schátraný objekt. Vypína sa blízko centra obce a jeho pôvodným zámerom mala byť základná škola, ktorá mala patriť k najmodernejším školám na Slovensku. Jej výstavba sa začala v osemdesiatych rokoch, a znovu sa malo pokračovať v roku 2004, avšak projekt napokon skončil neúspešne.

Budova rozostavanej starej školy, ktorá sa v obci nachádza je vo vlastníctve obce, pod ktorú prešla až súdnym sporom v roku 2003, čo sa ťahalo dlhé roky. Obec následne začala skupovať i okolité pozemky.  Informuje starosta obce Ivan Hubinský: „Objekt, alebo stará škola, o ktorej hovoríme bola ťarchou obce dlhodobo. Jej rozpočet na výstavbu v roku 2004 bol 90 000 000 slovenských korún (2 987 452,70 eur) z čoho 10 000 000 SK (331 939,19 eur)bolo určených na projektové dokumentácie, prípravu a stavebné povolenia, keďže stavba ho nemala“. „Po roku 1989  pozemky prechádzali späť do vlastníctva  fyzických osôb. Jedným z problémov pri snahe sa dostať k vlastníctvu pozemkov pod budovou rozostavanej školy, ktorá nám dnes obec neskrášľuje, bol aj Slovenský pozemkový fond (SPF). Ten vlastnil najväčšiu parcelu. Dnes sme už v štádiu, kedy je možnosť dostať pôdu od SPF do vlastníctva obce, čo by mohlo byť ešte ku koncu tohto roka.“ – dopĺňa starosta obce.

Dôležitý bol rozvoj obce

Po problémoch, ktoré pri stavbe nastali, bolo výzvou pre obec i niekoľko iných oblastí rozvoja obce Krušovce. Pokračuje Hubinský: “Keď sme vedeli, že so stavbou sa nedá pokračovať, čakalo nás veľa iných vecí, ktoré sme prioritne museli riešiť. Obec dlhodobo vytápalo, preto sme ju museli odvodniť, boli to ulice Staničná, Stredná, Hviezdoslavova, kde dažďová voda robila obrovské problémy. Potom to boli cesty, ulice a chodníky, ktoré potrebovali obnovu, bolo potrebné na budovách opraviť strechy. Dlhodobo sme čakali s rekonštrukciou Domu smútku a jeho prístavbou, keďže sme nemali vysporiadané pozemky SPF. Do konca roku by už mohol byť v stave, aby spĺňal podmienky na túto dobu“.

Vízia budúcnosti

Na pôvodnom objekte už škola nebude. Dnešný stav už nedovoľuje pokračovanie výstavby vzhľadom na statiku jednotlivých budov. „Uvažovať by sa mohlo o tom, že niektoré časti  ako základy, piliere by sa dali použiť pre výstavbu napr. domu sociálnych služieb, bytoviek, a pod. Slúžili by nielen domácim, ale i občanom z blízkeho okolia (mikroregionálnych združení Bebrava a SOTDUM). K objektu vedie prístupová cesta, v blízkosti je historický park, rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie, kaštieľ – je to teda ideálne miesto pre takúto formu využitia pozemkov. Uvediem príklad takého penziónu Veľká Lehota pri Novej Bani, je to krásne miesto. Boli by sme radi, keby sa nám podarilo niečo podobné vybudovať aj v našej obci, bolo by to pre nás len plus.“ – dodáva starosta.

Tomáš Bilik/foto: Pardon

Continue Reading
Môže sa vám páčiť...
Click to comment

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Viac z Obce

Hore